ÁSZF

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Megrendelők és Felhasználók részére

(továbbiakban: ÁSZFF)

www.anyatukor.hu és ANYABALANSZ applikáció

Hatályos: 2023.09.15.

Az ÁSZFF megismerése előtt nyomatékosan szeretnénk felhívni Felhasználóink és Megrendelőink figyelmét arra, hogy a jelen dokumentum az anyatukor.hu Site és az ANYABALANSZ telefonos applikáció általános szerződési és felhasználási feltételeit tartalmazza, e rendelkezésektől az ezeket működtető szolgáltatónak eltérni nem áll módjában. A szolgáltató törekszik arra, hogy a jelen ÁSZFF tartalma egyértelmű és következetes legyen, mindemellett felkérjük Felhasználóinkat és Megrendelőinket arra, hogy minden értelmezési kérdésben ismerjék meg és használják a jelen ÁSZFF fogalommeghatározásait.

Kérjük, hogy mielőtt a rendelését véglegesíti, a jelen ÁSZFF-et figyelmesen olvassa el, mert a megrendelés véglegesítésével és a vonatkozó checkbox kipipálásával Ön az ÁSZFF-ben foglalt rendelkezéseket maradéktalanul elfogadja és önmagára kötelező érvényűnek ismeri el.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék 

 1. Bevezetés 

Ki a Site és az Applikáció tulajdonosa és üzemeltetője?

Mikor alkalmazandóak az ÁSZFF feltételei?

Ki értékesíti a Terméket?

 1. Fogalmak 
 2. A megrendelés és a fizetés menete 

Milyen termékek és szolgáltatások közül választhatok?

Hogyan tudok rendelni?

Hogyan és kinek fizethetek? 

Mit kell tudnom az árakról és az adókról?

Hogyan kapom meg a számlát? 

 1. Elállás és visszatérítés, szolgáltatás lemondása

Mit tehetek, ha a vásárlást követően meggondoltam magam?

 1. Applikáció használata 

Hogyan kaphatok hozzáférést az Anyabalansz applikációhoz?

 1. Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

Kinek a tulajdona a szellemi alkotás?

Megrendelők szerezhetnek szellemi alkotásokhoz fűződő jogot a SZOLGÁLTATÓ Termékein?

 1. Szavatossági jogok, felelősség és korlátozások

Mik a Termék jellemzői és mi a hibás teljesítés?

Miért szavatol a Megrendelő? 

Miért szavatol a Felhasználó?

Mik a SZOLGÁLTATÓ felelősségének korlátai?

 1. Vis maior 
 2. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

Egy esetleges jogvita helyileg hol indítható? 

 1. Vegyes rendelkezések 

Mik a kommunikáció szabályai? 

Mi történik a személyes adatokkal?

Változtatások 

1. Bevezetés

Ki a Site és az Applikáció tulajdonosa és üzemeltetője?

Tulajdonos neve: Úton Veled Kft.

(továbbiakban közösen ’SZOLGÁLTATÓ’)

Záborszky Zsófia EV

(továbbiakban közösen ’SZOLGÁLTATÓ’)

Székhely: 2476 Pázmánd, Patakpart utca 7. 2476 Pázmánd, Patakpart utca 7.
Nyilvántartásba vevő bíróság / hatóság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
E-mail: hello@anyatukor.hu hello@anyatukor.hu
Képviselő: Záborszky Zsófia

 

Mikor alkalmazandók az ÁSZFF feltételei?

A Site és az Applikáció használata: A jelen ÁSZFF a www.anyatukor.hu website (továbbiakban ‘Site’) valamint a kapcsolódó  ANYABALANSZ nevű applikáció bármilyen típusú és tartalmú használatára vonatkoznak.

Megrendelés: Továbbá, ezt az ÁSZFF-t alkalmazni kell minden olyan adásvételi szerződésre, amelyet a SZOLGÁLTATÓ harmadik féllel (továbbiakban ‘Megrendelő’) köt a Site-on keresztül megvásárolt Termékek és kapcsolódó szolgáltatások (továbbiakban ‘Termék’) eladásával kapcsolatban.

Megrendelők tudomásul veszik, hogy a Site bármilyen mértékű használatához kötelesek megismerni, megérteni és elfogadni a jelen dokumentumban lefektetett feltételeket, amelyek ezt követően automatikusan alkalmazandók a jogviszony teljes időtartama alatt. A jelen ÁSZFF megfelelően alkalmazandó a Site-tal bármilyen módon kapcsolatba (jogviszonyba) kerülő természetes és jogi személyekre egyaránt, figyelemmel az adott szolgáltatás jellegére és feltételeire.

Mindazonáltal a SZOLGÁLTATÓ nem köteles vizsgálni sem a Felhasználók, sem a Megrendelők által megadott adatok, információk valósságát, így semmilyen felelősség nem terheli az ebből fakadó károk tekintetében sem a Felhasználók, sem a Megrendelők, sem harmadik személyekkel szemben. Továbbá, amennyiben megrendelésre kerül sor, és a díj megfizetése teljesült, úgy SZOLGÁLTATÓ nem köteles ellenőrizni azt, hogy a megrendelést végző személy jogosult-e Megrendelő képviseletében fellépni, az ő nevében fizetési kötelezettséget vállalni és teljesíteni. Következésképpen, a megrendelést végző személy felelőssége az ezzel kapcsolatban felmerülő károkkal kapcsolatos helytállás.

Javasolt, hogy Megrendelő a későbbi vitás helyzetek esetére a jelen ÁSZFF feltételeit a megrendeléskori állapotában egy példányban saját részre elmentse. Abban az esetben, ha az ÁSZFF-fel kapcsolatban kérdése merülne fel, Megrendelőnek lehetősége van azt jelezni az hello@anyatukor.hu email címen.

A jelen ÁSZFF nyelve a magyar, az irányadó jog a magyar jog.

Ki értékesíti a Terméket?

Minden, a Site-on elérhető Termék a SZOLGÁLTATÓ saját Terméke és szolgáltatása. A SZOLGÁLTATÓ a Termékeket nem értékesíti más online vagy bármely egyéb nem személyes csatornán, például telefonon vagy emailben.

2. Fogalmak

Megrendelő: A SZOLGÁLTATÓ-val szerződéses jogviszonyba kerülő Fél, aki a Terméket megrendeli, és a kapcsolódó dokumentumokat, különösen a jelen ÁSZFF-et és az Adatvédelmi Tájékoztatót megismeri és elfogadja. Bármely 18. életévét betöltött természetes személy, jogszerűen létrehozott és működő jogi személy vagy egyéb szervezet jogosult megrendelését leadni a Site-on keresztül.

Megrendelés leadásához nem kötelező a Site-on előzetesen regisztrálni, ebben az esetben a felhasználói fiókot a Site hozza létre automatikusan.

Elektronikus Megrendelőlap:  A SZOLGÁLTATÓ-val szerződő Megrendelő által kitöltött (elektronikus) dokumentum, amelyen keresztül a vásárlási szándékát juttatja érvényre, és amely a jelen ÁSZFF-ben nem szabályozott kérdéseket rendezi, különösen a Felek által vállalt szolgáltatások, kötelezettségek pontos tartalmát. Felek az Elektronikus Megrendelőlap kitöltésével és elküldésével járó kötelezettséget a szerződés megkötéseként értelmezik, amely a megrendelés teljesítésének kötelezettségét is jelenti mindkét Fél oldalán, a sikeres fizetést követően.

Fél vagy Felek: SZOLGÁLTATÓ, Felhasználók, Megrendelők, illetve ezek együttesen.

Termék: A szerződés tárgya – a Site-on megrendelhető termékek és szolgáltatások.

Site: A www.anyatukor.hu URL alatt elérhető website.

Applikáció: Az Anyabalansz nevű, SZOLGÁLTATÓ tulajdonában álló alkalmazás, amelynek használatára kizárólag SZOLGÁLTATÓ vonatkozó termékének megvásárlása esetén van lehetőség.

Felhasználó: Az a személy, aki a Site-ot vagy az Applikációt látogatja, vagy bármilyen célra használja megrendelés leadásán kívül.

3. A megrendelés és a fizetés menete

Milyen termékek és szolgáltatások közül választhatok?

SZOLGÁLTATÓ az aktuálisan elérhető Termékekről a Site-on folyamatosan frissülő tájékoztatást nyújt. Az egyes Termékek oldalán megtalálható információk és feltételek tájékoztató jellegűek.

A Termékek az alábbi fő kategóriákba sorolhatóak:

 1. Anyatükör belső kör mentorprogram

Havi díjas előfizetés alapú szolgáltatás, amelynek keretein belül a Megrendelő a SZOLGÁLTATÓ Site-ján és az Anyabalansz applikációban meghatározott írásos és audio anyagokhoz fér hozzá, valamint videó-konferenciahívásokban vehet részt.

 1. Online kurzusok

Egyszeri megrendelést és fizetést követően a Megrendelő a SZOLGÁLTATÓ Site-ján meghatározott írásos és audio anyagokhoz fér hozzá.

 1. Nyomtatott termékek és ebookok

Egyszeri megrendelést és fizetést követően a SZOLGÁLTATÓ az adott terméket a Megrendelő részére eljuttatja.

Hogyan tudok rendelni?

A Megrendelő a vásárlási szándékát a Site-on keresztül, az Elektronikus Megrendelőlap véglegesítésével fejezheti ki. Az Elektronikus Megrendelőlap tartalmazza a megállapodásra vonatkozó összes kötelező tartalmi elemet. A Megrendelő kizárólagos döntési jogkörébe tartozik, hogy a Terméket megvásárolja.

A SZOLGÁLTATÓ a jelen ÁSZFF-en keresztül tájékoztatja az Megrendelőt a távollévők között létrejött szerződéssel kapcsolatos követelmények betartásáról. A megrendelés és a díj megfizetése a jelen ÁSZFF és az Adatvédelmi Tájékoztató egyidejű elolvasásával, megismerésével és elfogadásával válik véglegessé, különös tekintettel Megrendelőre vonatkozó jogokra és kötelezettségekre.

A megrendelni kívánt Termék darabszáma az Elektronikus Megrendelőlapon, illetve a ‘Kosárban’ látható, amely a véglegesítést megelőzően érhető el, mint átmeneti tárhely. A Kosár tartalma a megrendelés elküldése előtt bármikor módosítható.

Miután Megrendelő a megrendelni kívánt Termékeket a Termék adatlapján a megfelelő gombra kattintva a Kosárban elhelyezte, a Kosár ikonra kattintva érheti el az oda helyezett összes Terméket kilistázva. Bármely Megrendelő előzetesen regisztrált fiók nélküli vásárlás esetén (azaz vásárlás vendégként) köteles kitölteni az Elektronikus Megrendelőlap minden kötelező adatmezőjét, ideértve a számlázási és a szállítási címet, és minden egyéb releváns információt, amelyet követően Megrendelő részére SZOLGÁLTATÓ automatikusan felhasználói fiókot hoz létre.  Megrendelő az adatmezők kitöltését követően köteles ellenőrizni, hogy az adatok valósak és megfelelőek, szükséges-e rajtuk változtatni, majd ezt követően az ‘Megrendelés’ (vagy azzal azonos jelentésű) gombra kattintva a megrendelést elektronikus formában elküldeni. Minden elküldött megrendelés egyben fizetési kötelezettséggel járó nyilatkozat is. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés elküldésével magára nézve kötelező erejűnek ismer el minden, a jelen ÁSZFF-ben található feltételt, illetve, hogy a megrendelés elküldése fizetési kötelezettséget von maga után.

Sikeres fizetés esetén SZOLGÁLTATÓ elektronikus visszaigazolást küld Megrendelő részére, az általa előzetesen megadott email címre.

A SZOLGÁLTATÓ a Megrendelő ajánlatának elküldését követő munkanap során, de legkésőbb az elküldéstől számított 48 órán belül visszaigazolja a Megrendelő megrendelését. Amennyiben Megrendelő a megerősítő emailt nem kapja meg a rendelés elküldését követő 48 órán belül, úgy Megrendelő saját döntése alapján elállhat a megrendeléstől, és mentesül a fizetési kötelezettség alól.

SZOLGÁLTATÓ köteles a megrendelést befogadni és teljesíteni, amennyiben a Megrendelő rendelkezésére bocsátott minden szükséges adatot, amely adatok helyesek, pontosak és megfelelnek a valóságnak.  Hibásan, hiányosan vagy pontatlanul megadott számlázási adatok miatt keletkező költségek a Megrendelőt terhelik, az okozott kárért a Megrendelő felel. A nyilvánvalóan valótlan tartalmú regisztráció és/vagy rendelés törlésre kerül.

A szerződés akkor jön létre, amikor SZOLGÁLTATÓ által küldött visszaigazoló email a Megrendelő számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

SZOLGÁLTATÓ kizárólagos döntése alapján kedvezményre jogosító kuponkódot bocsáthat a Megrendelő rendelkezésére, ebben az esetben a kuponkódot a Megrendelés véglegesítése előtt szükséges az erre kijelölt adatmezőbe beírni. Ennek hiányában SZOLGÁLTATÓ utólag a kuponkód elfogadását garantálni nem tudja.

Hogyan és kinek fizethetek?

A megrendelésre vonatkozó szerződés a SZOLGÁLTATÓ és a Megrendelő között jön létre, így a megrendelés összege is SZOLGÁLTATÓ-nak fizetendő.

Az alábbi fizetési módokra van lehetőség:

Fizetés bankkártyával online (jelenleg más opció nem elérhető)

Online bankkártyás fizetés esetén Megrendelő a Stripe fizetési felületén egyenlítheti ki a megrendelés összegét. A felület a www.stripe.com oldalon található, ahova Megrendelőt a Site automatikusan navigálja. A Stripe saját feltételeiről bővebben itt tájékozódhat: https://stripe.com/en-hu/privacy.

Megrendelő köteles tudomásul venni és elfogadni a fent hivatkozott feltételeket. Továbbá, a fizetési gombra kattintva elfogadja, hogy a SZOLGÁLTATÓ a fizetéshez szükséges adatokat a Stripe Payments Europe, Ltd. (C/O A&L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay Dublin 1., Dublin 1, Dublin) részére továbbítja. A továbbított adatok a következők: utónév, keresztnév, ország, telefonszám (amennyiben megadásra került), email cím. A továbbküldés célja: a tranzakció lebonyolítása és a visszaélések megelőzése.

SZOLGÁLTATÓ nem fér hozzá Megrendelő bankkártya adataihoz.

A bankkártyás fizetéssel járó járulékos költségek Megrendelő bankjának döntése alapján változhatnak, amely költségekkel kapcsolatban SZOLGÁLTATÓ felelősséggel nem tartozik.

Mit kell tudnom az árakról és az adókról?

Az árak magyar forintban kerülnek feltüntetésre.

Adók

A feltüntetett árak bruttó árak, amelyek tartalmazzák az Áfát.

Amennyiben ezen felül további, a Megrendelő kiszállítási/számlázási címéhez vagy bankjához köthető adók, tranzakciós költségek vagy egyéb monetáris költségek merülnének fel, úgy azokat Megrendelő köteles viselni.

Kedvezményes ajánlatok

SZOLGÁLTATÓ választása szerint kedvezményeket kínálhat, amely kedvezményeket a Termék adatlapján, az árnál tünteti fel. A SZOLGÁLTATÓ a kedvezményeket jogosult minden esetben egyedileg kialakítani, módosítani vagy visszavonni, a Felhasználók előzetes értesítése nélkül.

Nyilvánvalóan hibás ér

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (a százalékos mérték az irányadó)

Hibás áron megrendelt Termékek esetén SZOLGÁLTATÓ felajánlja a Termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, amely alapján a Megrendelőnek lehetősége van eldönteni, hogy megrendeli-e valós áron a Terméket vagy lemondja a megrendelést.

Az árakat SZOLGÁLTATÓ bármikor egyoldalúan változtathatja. Az új ár a Site-on való megjelenésekor válik érvényessé, és nem befolyásolja a már elküldött megrendelések árait.

Minden információnak, amelyet a Megrendelő a megrendeléssel, a tranzakcióval vagy a számlázással kapcsolatban megad, valósnak, teljesnek és érvényesnek kell lennie.

Hogyan kapom meg a számlát?

A számlát a SZOLGÁLTATÓ állítja ki, a sikeres fizetést követően automatikusan. Megrendelőhöz a számla a megrendelés véglegesítésétől számított egy napon belül érkezik meg, emailen keresztül. Megrendelő köteles a SZOLGÁLTATÓ-t értesíteni, amennyiben a számlát ezen időn belül nem kapta meg.

SZOLGÁLTATÓ nem köteles utólag a kiállított számlát javítani, kiegészíteni vagy sztornózni, amennyiben az Megrendelőnek felróható okból hibás. Megrendelő kizárólagos felelőssége, hogy a számlázási adatok megfelelőek és valósak legyenek a megrendelés leadásakor.

4. Elállás és visszatérítés, szolgáltatás lemondása

Mit tehetek, ha a vásárlást követően meggondoltam magam?

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján az alábbi:

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga.

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3) pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek vagy önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén belül eljáró természetes személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal.

SZOLGÁLTATÓ kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 1. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Ennek megfelelően Megrendelőnek elállási joga a Termékekkel kapcsolatban nem áll fenn, azonban a nem egyszeri szolgáltatások (havidíjas előfizetések) időszakonkénti (havi) lemondásával kapcsolatos jogát bármikor gyakorolhatja.

Megrendelő a szolgáltatás lemondását a Site-on a profilján belül kezdeményezheti. A lemondást követő időszakra a Megrendelő által korábban jóváhagyott automatikus havi fizetés már nem történik meg. Már kifizetett díjat visszaigényelni nincs lehetőség.

Amennyiben Megrendelő a havi díjas szolgáltatást lemondja, úgy SZOLGÁLTATÓ a hozzáférést a mentorprogram anyagaihoz a Site-on valamint az Anyabalansz Applikációhoz megvonja.

A havi díjas szolgáltatáshoz való újracsatlakozás időszakosan lehetséges, SZOLGÁLTATÓ kizárólagos döntése alapján.

 

5. Applikáció használata

Hogyan kaphatok hozzáférést az Anyabalansz applikációhoz?

Az Anyabalansz Applikációhoz való hozzáférés előfeltétele:

– az Applikáció alap verziójáért fizetendő havi díj folytatólagos megfizetése vagy

– az Applikáció pro verziójáért Anyatükör belső kör mentorprogramhoz való csatlakozás és a havi díj folytatólagos megfizetése.

Az Applikáció ingyenesen letölthető az AppStore/Google Play digitális alkalmazás áruházakból, azonban az Applikáció használatához az előfizetésen túl a felhasználói fiókhoz tartozó felhasználónevet és jelszót szükséges használni.

A fizetés lebonyolítása az Appstore/Google Play feladata, mint önálló szolgáltató és adatkezelő, így az ezzel kapcsolatos panaszok és technikai kérdések az ezeket az áruházakat működtető jogi személyek hatáskörébe tartoznak.

Megrendelő az Applikációban való tevékenységét, aktivitását szabadon megválaszthatja, az Applikáció használatának aktivitást érintő előfeltétele nincs.

6. Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

Kinek a tulajdona a szellemi alkotás?

Termék

A SZOLGÁLTATÓ a Termékek szellemi tulajdonjogainak kizárólagos tulajdonosa, így birtokolja az összes jogot, címet, találmányt, formatervezést, ötletet, felfedezést, érdekeltséget, szabadalmat, védjegyet, márkanevet, találmányt, szerzői jogot, know-how-t és üzleti titkot tervezéshez, felhasználáshoz, gyártáshoz, üzemeltetéshez vagy kiállításokhoz, és minden egyéb felhasználáshoz.

A Site-on és az Applikációban közzétett írásos és audio anyagok harmadik, nem Megrendelő féllel való megosztása vagy bármilyen más hasznosítása (például prezentációhoz, nyomtatott vagy digitális anyagokhoz, stb.) engedélyköteles, amellyel kapcsolatban SZOLGÁLTATÓ tud további felvilágosítást adni.

Site és Applikáció

A SZOLGÁLTATÓ minden jogot fenntart a Site, valamint az Applikáció valamennyi tartalmára vonatkozóan. Tilos a Site tartalmát részben vagy egészben letölteni, tárolni, feldolgozni, módosítani vagy továbbadni.

Megrendelők szerezhetnek szellemi alkotásokhoz fűződő jogot a SZOLGÁLTATÓ Termékein?

Nem. Megrendelő semmilyen körülmények között nem jogosult engedély nélkül használni a SZOLGÁLTATÓ védjegyét, márkanevét vagy logóját.

7. Szavatossági jogok, felelősség és korlátozások

Mik a Termék jellemzői és mi a hibás teljesítés?

A Termékek jellemzőit és tulajdonságait az adott Termék tájékoztató leírásában vagy adatlapján részletezzük.

A SZOLGÁLTATÓ vállalja, hogy a Site-on keresztül elérhető információkat szisztematikusan frissíti, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló információk naprakészek és helyesek legyenek, de nem tehetők felelőssé semmilyen hibáért, szöveghibáért vagy bármilyen más következetlenségért.

A digitálisan elérhető Termék csak akkor tekinthető hibásnak, ha a Megrendelő ahhoz technikailag tartósan nem fér hozzá, illetve a SZOLGÁLTATÓ általi hibajavítást követően sem.

Megrendelő/Felhasználó szavatossági nyilatkozatai

Miért szavatol a Megrendelő?

A Megrendelő a jelen ÁSZFF elfogadásával teljes körű kártérítési felelőssége tudatában szavatolja, hogy:

 1. érvényesen bejegyzett és működő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy cselekvőképes, nagykorú természetes személy;
 2. elolvasta, megértette, a jelen ÁSZFF tartalmát és feltételeit;
 3. elolvasta és megértette az Adatvédelmi Tájékoztatót;
 4. a Site és az Applikáció igénybevétele során felelősségteljes magatartást tanúsít, és más Felhasználókkal szemben jóhiszeműen, együttműködően és tiszteletteljesen viselkedik;
 5. kártalanítja a SZOLGÁLTATÓ-t harmadik személyek részéről felmerülő minden olyan igénnyel szemben, amely a Site vagy az Applikáció Megrendelő általi használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, igényt, hiányt, kárt;
 6. ésszerű intézkedéseket alkalmaz a Site védelme érdekében, például lehetőleg vírusirtókat és / vagy tűzfalat használva a Site használata közben.

Amennyiben a Megrendelő bármely szavatossági nyilatkozata hamisnak bizonyul, úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül, és a SZOLGÁLTATÓ által nyújtott szolgáltatás azonnali beszüntetését vonhatja maga után, illetőleg a SZOLGÁLTATÓ az általa legmegfelelőbbnek ítélt szankció alkalmazására jogosult.

Miért szavatol a Felhasználó?

Felhasználók kötelesek az alábbi magatartásoktól tartózkodni:

 • Bármely automatizált rendszer használata, ideértve korlátozás nélkül a „robotokat”, „pókokat”, „offline olvasókat” stb., A szolgáltatáshoz való hozzáféréshez oly módon, hogy több kérési üzenetet küldjön a Site szervereire, mint amennyit egy ember ésszerűen elő tud állítani ugyanabban a szolgáltatásban és ugyanolyan időtartamban hagyományos online webböngésző használatával;
 • Kísérlet beavatkozni, veszélyeztetni a rendszer integritását vagy biztonságát, vagy megfejteni a Site-ot vagy az Applikációt
 • futtató szerverekre irányuló vagy onnan érkező továbbításokat;
 • Érvénytelen adatok, vírusok, férgek vagy más szoftverek feltöltése a szolgáltatásokon keresztül, beleértve bármilyen felhasználói tartalmat is;
 • Azon intézkedések megkerülése, amelyeket a SZOLGÁLTATÓ felhasználhat a Site-hoz való hozzáférés megakadályozására vagy korlátozására, beleértve korlátozás nélkül azokat a funkciókat, amelyek megakadályozzák vagy korlátozzák a tartalom használatát vagy másolását, vagy kikényszerítik a Site vagy a tartalom használatának korlátozásait.

SZOLGÁLTATÓ szavatossági nyilatkozatai a Site és az Applikáció használatával kapcsolatban

Mik a SZOLGÁLTATÓ felelősségének korlátai?

 • A SZOLGÁLTATÓ a Felhasználók magatartásáért más Felhasználókkal illetve harmadik személyekkel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel nem tartozik.
 • SZOLGÁLTATÓ a Felhasználók által helytelenül megadott adatokból fakadó károk és következmények tekintetében Felhasználókkal, illetve harmadik személyekkel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel nem tartozik.
 • SZOLGÁLTATÓ nem felelős az olyan károkért, beleértve a számítástechnikai vírus okozta károkat, amelyek a Megrendelő számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában és tevékenysége során keletkeztek.
 • SZOLGÁLTATÓ nem felelős a Megrendelő vagy Felhasználó hibájából bekövetkező adatvesztésből, beleértve a személyes, illetve bizalmas információk elvesztéséből, a Megrendelő/Felhasználó hardver vagy szoftver rendszerének – annak egészének vagy egy részének – meghibásodásából, használhatatlanságából eredő károkért vagy veszteségekért.

Amennyiben a Megrendelő, vagy a Felhasználók magatartása (ideértve nem kizárólagosan az irányadó jogszabályok, hatósági előírások és határozatok megszegését, nem teljesítését, harmadik személyek jogainak megsértését és a Megrendelő/Felhasználó jelen Szerződésekben és ÁSZFF-ben tett bármely kötelezettségvállalásának megszegését vagy valótlannak bizonyulását is) következtében harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít a SZOLGÁLTATÓ-val szemben, a jogsértések alapján fennálló felelősségért való helytállás kötelezettsége kizárólag a Megrendelőt terheli. A Megrendelő/Felhasználó vállalja, hogy minden a SZOLGÁLTATÓ által kért intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a SZOLGÁLTATÓ érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban a SZOLGÁLTATÓ jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés SZOLGÁLTATÓ nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és a SZOLGÁLTATÓ-nál az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

8. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő, vagy kirívó mértékben akadályozó esemény, amelyet a Felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik Félnek felróható magatartásra sem. Ilyen események lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargo, valamint a számítástechnikai rendszerekben jártas, ún. “hacker” (csoportok) által megvalósított, célzott támadás(ok), amelyek elsődleges célja adatszerzés, adatok felhasználása vagy az azokkal való bármely egyéb bűncselekmény megvalósítása.

A vis maior körülmények mentesítik a Feleket a Szerződések szerinti kötelezettségek teljesítése alól, olyan mértékben, amennyire a vis maior esemény az érintett Felet gátolja a szerződéses kötelezettségeinek a teljesítésében. A mentesítés kizárólag arra az időre szól, ameddig a szóban forgó esemény hatása fennáll.

A vis maior által érintett Fél haladéktalanul, de legkésőbb a vis maior körülményről való tudomásszerzést, illetve akadályoztatása esetén az akadály elhárulását követő 5 napon belül köteles értesíteni a másik Felet a vis maior körülmény fennállásáról, jellegéről és – amennyiben lehetséges – várható időtartamáról.

A vis maior körülmény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő Felet a Szerződések szerint egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a vis maior körülmény bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak, illetve amelyek teljesítését a vis maior nem érinti.

9. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

Kit kereshetek a panaszaimmal?

Megrendelő a megrendeléssel kapcsolatos panaszait az hello@anyatukor.hu email címre küldheti el.

Mi az irányadó jog?

A SZOLGÁLTATÓ törekszik a békés úton történő vitarendezésre, és mint ilyen, a Megrendelő és a SZOLGÁLTATÓ mindent megtesz annak érdekében, hogy a jelen ÁSZFF és a megállapodás keretében a köztük felmerülő nézeteltéréseket és vitákat közvetlen konzultációk útján rendezze. A Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást a megállapodás megkötését követően bekövetkező minden olyan körülményről, amely akadályozza a megállapodás teljesítését.

A SZOLGÁLTATÓ működésére és a jelen ÁSZFF hatálya alá tartozó kérdésekre a magyar jogszabályok irányadók, különös tekintettel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról és az információs társadalommal összefüggő egyéb szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. Törvény és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény.

A Felek megállapodnak abban, hogy ha az ÁSZFF-ben foglalt rendelkezések érvénytelennek bizonyulnak, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

Egy esetleges jogvita helyileg hol indítható?

Az SZOLGÁLTATÓ és a Megrendelő között felmerülő viták rendezése érdekében a Megrendelő választottbírósági eljárást indíthat azzal a céllal, hogy a Felek között kielégítő megoldást találjon. Az SZOLGÁLTATÓ hivatalos címén illetékes illetékes választottbírósági bizottság a következő:

Budapesti Békéltető Testület:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 3rd floor 310

Telefon: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

Email: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fogyasztóvédelmi Hatóság

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

Bírósági eljárás

Megrendelő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

10. Vegyes rendelkezések

Mik a kommunikáció szabályai?

A Felek között létrejött megállapodással kapcsolatos bármilyen kommunikációt e-mailben kell megtenni. A Felek által a várható biztonsági előírásoknak megfelelően tárolt elektronikus dokumentumokat és információkat kölcsönösen elfogadják a Felek közötti kommunikáció és a megállapodás teljesítésének bizonyítékaként.

Mi történik a személyes adatokkal?

A Felhasználók és a Megrendelők személyes adatainak védelme rendkívül fontos a SZOLGÁLTATÓ számára. Az Adatvédelmi Tájékoztató elválaszthatatlan részét képezi a Megállapodásnak és a jelen ÁSZFF-nek, amely deklarálja többek között SZOLGÁLTATÓ adatvédelmi elveit, a Webhely által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés célját és az adatfeldolgozók körét .

A SZOLGÁLTATÓ köteles a Megrendelő  által megadott személyes adatokat a céljának megfelelően kezelni, rögzíteni vagy tárolni, kizárólag a megállapodás teljesítése érdekében, és szükség esetén a későbbiekben alátámasztó bizonyítékként, vagy előre megadott bármilyen előre jóváhagyott okból ( pl. hírlevelek).

Változtatások

A SZOLGÁLTATÓ saját belátása és döntése alapján bármikor módosíthatja a jelen ÁSZFF-t. Az új feltételek akkor válnak nyilvánosan elérhetővé, amikor a Site-on azokat közzéteszik, majd ezt követően lépnek hatályba.

Ha az Ügyfél nem fogadja el az ÁSZFF-ben szereplő bármely módosítást, a Site-ot nem használhatja.

Ne maradj le
az újdonságokról!

Iratkozz fel és értesülj az elsők között a legújabb Anyatükör kurzusokról, termékekről és hírekről!

Hamarosan

Anyabalansz app

Kövess minket Instagramon!

Rendszeresen hasznos gondolatokkal és tippekkel segítjük követőinket, hogy megtehessék a kezdő lépéseket a fejlődés útján. Ha te is szeretnél ennek a részese lenni, nincs más dolgod, mint követni az @anyatukor oldalát instagamon.